Udvikling og implementering af introduktionsprogrammer til nyansat plejepersonale på voksenpsykiatrisk afdeling Kolding-Vejle

  • Tingleff, Ellen Boldrup (Projektleder)
  • Lunding, Dorthe (Projektdeltager)
  • Dalsgaard, Karen (Projektdeltager)
  • Alkier Gildberg, Frederik (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger hvordan nyansat plejepersonale oplever introduktionsprogrammer i voksen-psykiatrien ved et litteraturstudie og ved kvalitative fokusgruppeinterviews med nyansat plejepersonale . Formålet er at udvikle og implementere systematiske introduktionsprogrammer der skal sikre, at de nyansatte udvikler kompetencer til hurtigt at blive funktionsdygtige, således at patienter indlagt på psykiatrisk afdeling oplever en omsorgsfuld og kvalificeret pleje.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/01/1330/04/14

Emneord

  • fastholdelse
  • Introduktionsprogrammer
  • sygeplejerskeuddannelsen