Udvikling og ledelse af professionelle læringsfællesskaber som drivkraft i kvalitetsudvikling af ungdomsuddannelserne

 • Svejgaard, Karin Løvenskjold (Projektleder)
 • Iversen, Kjeld Sten (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets overordnede sigte er derfor at styrke lærernes kompetencer ved at udvikle deres professionalitet. For at dette kan ske, er det er en væsentlig forudsætning for lærernes udvikling, at de får den nødvendige støtte og kvalitetssikring gennem uddannelsesinstitutionens pædagogiske ledelse.
  Projektet vil altså knytte udviklingen af den pædagogiske ledelse og udviklingen af lærerenes professionalitet sammen. I begge tilfælde drejer det sig om at udvikle deltagernes professionelle kapital, som henholdsvis pædagogiske ledere og som lærere i en ungdomsuddannelse.
  Lærernes professionelle udvikling vil ske gennem udvikling af lærergrupper som professionelle læringsfællesskaber, der på en systematisk måde kan bearbejde deres erfaringer fra undervisningen. Hermed bliver der skabt et grundlag for kvalitetssikring og varig udvikling. Lærerne vil i projektet lære metoder, der kan understøtte denne systematik og udviklingen af fællesskaberne. Dertil mulighed for at øge deres viden om de pædagogiske og didaktiske forhold, der kan kvalificere deres erfaringer.
  Lederne vil udvikle deres professionalitet i forhold til at udvikle deres kompetencer til at udøve pædagogisk ledelse. Dette vil både ske ved, at lederne får mulighed for at lære relevante metoder og ved at de øver sig i at lede læringsfællesskaberne og systematisk reflektere deres erfaringer i et udviklingsperspektiv.
  Lederne skal både støtte lærerne i deres udvikling af deres professionelle læringsfælleskaber og støtte at lærergrupperne indoptager eksterne krav og ny viden som grundlag for deres udvikling af undervisningen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1731/12/18

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • professionelle læringsfællesskaber
  • didaktik
  • pædagogisk ledelse