Udviklingen i nyuddannede natur/teknik læreres undervisningsfaglighed – i et longitudinelt perspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en videreførelse af et tidligere projekt med titlen ”Nyuddannede natur/tekniklæreres undervisningsfaglighed”, som er afrapporteret i efteråret 2003 og kan rekvireres i CVU-Sønderjyllands afdeling for Forskning og Udvikling.
Projektets idé var at følge tidligere interviewede nye lærere for at identificere udviklingen i deres undervisningsfaglighed, og på denne baggrund at beskrive udviklingsfelter for fagene Natur/Teknik og Almen Didaktik i læreruddannelsen baseret på projektets empiri.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/09/0101/08/06