Udviklingsprojekt klimasikring og robuste bygninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kommende årtiers klimaforandringer i form af forøgede nedbørsmængder, storm og oversvømmelser udfordrer både nye og eksisterende bygningers robusthed. Særligt med fokus på levetider, behov for tilpasning/justeringer/udskiftning og krav til ”ansvar for forvaltning af regnvandsmængder på egen grund”.
Projektet har til hensigt at løfte afdelingens vidensområde inden for området klimatilpasning og robust bygnings- og områdedesign. Der sættes fokus på projektering og udførelsesmetoder der skal imødegå skybrud, ekstreme vejrhændelser og oversvømmelser, både hvad angår bygningsdesign, byggemodning og områdeplanlægning.
I projektet arbejdes der primært med vidensopbygning inden for metoder og arbejder udført i terræn, bygningsbasis og primære bygningskonstruktioner.
Kort titelKlimasikring
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/21 → …