Udviklingsprojekt Renovering, Bygningsfornyelse og Transformation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsgruppen arbejder med at udvikle og implementere nye fagområder, eftervi-dereuddannelse, afholdelse af seminarer og udviklingsprojekter inden for renovering, med et særligt fokus på Cirkulær økonomi og bæredygtig renovering samt især koblin-gen mellem disse 2 hovedområder.
Udviklingsgruppen vil arbejde med at undersøge og implementere viden inden for:
- Nedrivningsprocessens grænseflader
- Roller og ansvarsfordeling i forhold til afklaring af risici og arbejdsmiljø
- Samarbejde mellem dem der nedriver – og dem, der efterfølgende renoverer.
- Vurdering af hvilke materialer der er bedst egnede til genbrug og genanvendelse
- CE-mærkning, lovgivning og juridiske udfordringer
- CO2-regnskaber for byggepladsen og byggeriet
- Spild og affald fra byggepladser
Kort titelRenovering
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/21 → …