Udviklingsprojekt vedr. kommunal praksis for tildeling af samt opfølgning på forebyggende

Projektdetaljer

Beskrivelse

Som en del af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt vedtog Folketinget i 2014 en lovændring af servicelovens § 11. Projektet tese er, at der i landets kommuner eksisterer et generelt behov for opkvalificering ift. anvendelsen af denne bestemmelse. Socialstyrelsen forventer i løbet af marts 2016 at udgive en håndbog med cases og eksempler på § 11.3-indsatser samt hjælp og gode råd til anvendelse af § 11.3. Håndbogen samler op på nogle af de aktuelle problemstillinger, der er identificeret i kommunerne. Projektets formål er at bidrage til styrelsens arbejde ved at undersøge anvendelsen af sagsbehandlings- og udredningsmetoden ICS ift. faglige vurderinger af
underretninger, bedømmelse ift. iværksættelse af § 11, inddragelse af barnet og familien, identificering af barnets behov samt valg af og opfølgning på indsatser ift. udsatte børn og unge. Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende kommunale praksis, men har både til hensigt at udvikle ny viden og bidrage med værktøjer og anbefalinger. Projektet er tilrettelagt således, at det bidrager til, at undervisningen på University College Sjællands diplom- og grunduddannelse på
børne- og ungeområdet i endnu højere grad er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1631/05/18

Emneord

  • Børn og unge