Projektdetaljer

Beskrivelse

Modtagelsen af de ukrainske flygtningebørn i Danmark sker i en unik historisk kontekst. Medieinteressen, danskernes generelle støtte til Ukraine og ukrainerne, de blågule faner der vajer fra offentlige bygninger og særloven om ukrainske flygtninge skaber en helt ny situation og sammen med den øgede digitalisering af undervisning og hverdagsliv en helt ny kontekst for modtagelsen af disse nye elever i grundskolen.
Denne unikke situation giver skoler og kommuner anledning til og mulighed for at gå nye veje i modtagelsen af de ukrainske elever, og vi forventer derfor at se en række nye tiltag og tilgange afprøvet i de forskellige kommuner. Vi mener, at det er af afgørende samfundsmæssig betydning at dokumentere og undersøge denne udvikling empirisk, og det er det vi ønsker at gøre i dette forskningsprojekt.
Forskningsfokus
Vi ønsker at følge de ukrainske elevers vej ind i grundskolen og undersøge, hvordan eleverne modtages af kommuner og skoler, hvilke alternative undervisnings- og skoleformer, der opstår i denne unikke kontekst.
Med en tværfaglig forskergruppe anlægger vi et flerdimensionelt blik på forskningsfeltet og ønsker at besvare delspørgsmål fra tre perspektiver
• Skole/forvaltningsperspektiv
• Undervisningsperspektiv
• Barnets/elevens perspektiv
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/2231/12/23

Samarbejdspartnere

  • University of Southern Denmark (Projektpartner) (leder)
  • Professionshøjskolen Absalon (Projektpartner)

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • modtagelsesklasse
  • dansk som andetsprog