Under overfladen: Udvikling af danskfagets didaktik i et kommunikationskritisk, teknologisk perspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Gennem et kvalitativt Design-Based Researchstudie undersøger projektet, hvordan undervisning i folkeskolens danskfag kan udvikles og praktiseres, så udskolingselever oparbejder kritiske literacykompetencer. Projektet skal i et multimodalt perspektiv bidrage til udviklingen af danskfagets literacydidaktik, hvor de kommunikative udfordringer, den teknologiske udvikling afstedkommer, kan imødekommes. Her vil der være fokus på hvad digitale teknologier kan og gør i kommunikationssituationer, og hvilke krav det stiller til (nye) literacykompetencer. Denne viden vil være til gavn for professionelle i folkeskolen generelt og dansklærere specifikt.
Kort titelPh.D.-Projekt
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2431/12/26

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Universitet (leder)