Under tydelighedens grænse - om filosofisk æstetik og pædagogik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er aktionsforskningsinspireret og inddrager pædagoger i en udforskning af filosofisk æstetik i vuggestuens daglige praksis. Projektet har som omdrejningspunkt at undersøge følgende:

Hvilke refleksioner og pædagogiske praksisser opstår, når filosofisk æstetik aktualiseres sammen med pædagoger i en vuggestue?

I processen med pædagogerne læses tekster af Dorthe Jørgensen omhandlende filosofisk æstetik, og det undersøges hvordan begrebet skønhed kan forstås i en pædagogisk sammenhæng. Processen indeholder desuden oplæg, møder, feltarbejde og kvalitative interviews.StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/06/1426/01/15

Emneord

  • pædagogik
  • æstetik
  • didaktik