Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), UCN og PHA gennemfører i 2019 en undersøgelse af kvaliteten i kommunale dagtilbud for 3-5-årige. Undersøgelsen foretages på ca. 180 stuer/børnehavegrupper i 90 tilfældigt udtrukne kommunale dagtilbud. Institutionerne udgør et repræsentativt udsnit, og undersøgelsens resultater vil dermed kaste lys over kvaliteten af alle kommunale dagtilbud for 3-5-årige i Danmark.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/03/1931/05/20

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Måleværktøj
 • Kvantitativ forskning
 • ECERS-3
 • Evaluering
 • Børn og unge
 • Kvalitet i dagtilbud
 • Læringsmiljø
 • ECERS-3
 • Læreplan
 • Børneperspektiv

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.