Undersøgelse af pædagogfaglige kompetencer i ældreområdet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Antallet af ældre er stigende, og der er efterspørgsel på fagligt kvalificerede hænder på ældreområdet. Her kunne pædagoger spille en vigtig rolle. Derfor vil vi gerne, som undervisere på pædagoguddannelsen undersøge, hvilket vidensgrundlag det kræver ind i uddannelsen, og om der allerede findes noget i uddannelsen, som kan videreudvikles.
For at blive klogere på ældreområdet ville vi gerne ud i praksis og undersøge, hvordan pædagogprofessionen kan bidrage på området. Vi ville derfor gerne ud på ældrecentre og observere og interviewe ledere, personale og pædagoger.
Vores fokus skulle være, hvilken viden, færdigheder og kompetencer de studerende har behov for at udvikle.
Desuden ville vi undersøge, hvordan pædagoger og pædagogstuderende kan være med til at udvikle det tværfaglige samarbejde og dermed være med til at løfte det faglige niveau.
På grund af corona-situationen blev vi nødt til at ændre tilgang og kun lave interviews af ledere og pædagoger over TEAMS, og dermed ikke komme ud og observere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/2031/12/20