Undersøgelse og vurdering af behovet for studieforberedende kurser/vejledning til merit og enkeltfagsstuderende.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har via skriftlige evalueringer, enkeltinterviews og focusgruppeinterviews peget på forskellige problemfelter og handlemuligheder i fht Merit og enkeltfagsstuderende på liniefagene i læreruddannelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/08/1001/08/11