Undersøgelse vedrørende patienter opereret for colorectal cancer gennemført af lektorer ved Professionshøjskolen Metropol, Institut for sygepleje i perioden 2005 til 2011

 • Overgaard, Dorthe (Projektleder)
 • Christiansen, Anette Wendelboe (Projektdeltager)
 • Sørensen, Hanne Mette (Projektdeltager)
 • Schrader, Anne-Marie (Projektdeltager)
 • Lind, Johanne (Projektdeltager)
 • Suhr-Jessen, Christa (Projektdeltager)
 • Larsen, Conny Lilian (Projektdeltager)
 • Neymark, Kirsten (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Spørgeskemaundersøgelse af patientforløb og rehabilitering af patienter, der er opereret for colorectal cancer.

  Baggrund:
  Incidensen af coloncancer var i Danmark ca. 30/100.000 og for rectumcancer ca. 27/100.000 for mænd og ca. 16/100.000 for kvinder i år 2000. Incidensen er stigende og væsentligt højere i Danmark end i de øvrige skandinaviske lande. I Danmark blev der diagnosticeret ca. 3500 nye tilfælde i år 2003, hvilket svarer til 14 – 15 % af alle nydiagnosticerede cancertilfælde
  Død af colorectal cancer er den næst hyppigste cancerrelaterede dødsårsag i Danmark. Sygdommen diagnosticeres sjældent før 40 års alderen, så patienterne er ofte ældre og har andre konkurrerende sygdomme, og den gennemsnitlige indlæggelsestid er af længere varighed. Undersøgelser har vist, at 60 % af patienterne er underernærede, at mange lider af anoreksi før operationen, og at vægttabet fortsætter ind i den postoperative periode.
  Sygeplejen til denne gruppe er derfor kompleks, og der kræves omfattende kompetencer blandt de sundhedsprofessionelle samt en optimal koordinering for at forløbet lykkes på en for patienten tilfredsstillende måde.
  Undersøgelser viser ligeledes, at patienterne efter udskrivelsen har behov for en ansvarlig og velinformeret praktiserende læge eller sygeplejerske.

  Formål:
  At undersøge om kontaktperson, indlæggelses- og udskrivningssamtale har effekt på om patienterne får opfyldt deres behov for praktisk hjælp og vejledning i relation til ernæring, fysisk aktivitet og tarmfunktion.
  I hvilken grad patienters oplevelse af sammenhæng i patientforløb har indflydelse på deres fysiske, psykiske og sociale rehabilitering.

  Metode
  Design: Tværsnits- og follow-up undersøgelse, hvor data indhentes ved to spørgeskemaer med henholdsvis 50 og 35 spørgsmål. Spørgeskemaerne blev udsendt til colorectalt opererede patienter ca. 3 uger efter operationstidspunkt, hvor det forventedes, at patienten var i eget hjem og til de samme patienter 3 – 4 måneder senere.
  SAS jmp blev anvendt til de statistiske analyser.

  Resultater
  Patienter, der havde en kontaktperson får deres plejebehov opfyldt på et signifikant højere niveau end patienter, der ikke havde en kontaktperson.
  Vejledning og praktisk hjælp såvel som en primær kontaktperson var relateret til fysisk, psykisk og social rehabilitering.
  Resultatet understreger, at en optimal rehabilitering forudsætter, at sygeplejeinterventioner er baseret på patienternes behov.

  Formidling:
  November 2010
  Mundtlig præsentation på Specialuddannelse for kræftsygeplejersker
  EVU Metropol
  Anne-Marie Schrader

  Maj 2010
  Mundtlig præsentation på Symposium: Forsknings- og udviklingsperspektiver på sygepleje.
  Sygeplejerskeuddannelsen Metropol
  Anne-Marie Schrader og Kirsten Neymark

  2008-9
  3 gange mundtlig præsentation i sygeplejerskeuddannelsen modul 9 (Herlev)
  Johanne Lind Rasmussen og Anne-Marie Schrader

  Mundtlig præsentation på uddannelse for: Postgraduate development of multi-disciplinary
  teams in colorectal cancer. Dorthe Overgaard og Anne-Marie Schrader
  Skejby Universitetssygehus, Århus.

  Oktober 2007
  Mundtlig præsentation på nordisk konference om ”Sammenhængende patientforløb”.
  CVU Øresund. Axelborg, København.
  Dorthe Overgaard, Anne-Marie Schrader, Conny Larsen


  Oktober 2006
  Indlæg på Landskursus for kræftsygeplejersker, Vejle.
  Johanne Lind Rasmussen og Anette W. Christiansen


  Poster:
  2009 ICN Durban, Sydafrika. A primary contact person and nurse consultations are associated with colorectal cancer patients experiences of getting fulfilled their need for nursing care. Dorthe Overgaard og Conny Larsen

  2009 ICN Durban, Sydafrika. Patients’ experiences of nursing care are associated with rehabilitation following colorectal surgery – results from a follow-up study.
  Kirsten Neymark og Hanne Mette Sørensen

  Artikler:
  Faglig artikel:
  Overgaard D, Schrader A-M, Suhr – Jessen C, Larsen CL, Østerbye T, Ladelund S. (2010) Kontaksygepleje giver bedre kvalitet i sygeplejen. Sygeplejersken, 13, pp 52-57.


  Videnskabelig artikel:
  Overgaard D, Christiansen AW, Neymark K, Sørensen HM, Ladelund S, Rasmussen JL. (2011)
  Hjælp til ernæring fremmer rehabilitering – et follow-up-studie af patienter opereret for colorektal cancer. Vård i Norden 100 (31):1 pp 4-10.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/1120/05/12

  Emneord

  • sygepleje
  • rehabilitering
  • kræftpatienter
  • colorectal cancer
  • kolon cancer
  • kronisk syge