Undersøgelsesbaseret matematikundervisning og lektionsstudier

 • Bahn, Jacob Feldbak (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskning dokumenterer, at undersøgelsesbaseret undervisning (UBU) har en positiv betydning for elevernes engagement i og udbytte af matematikundervisning. Alligevel anvendes UBU stort set ikke, hvilket studier peger på hænger sammen med, at det er en krævende proces at anvende nye undervisningsmetoder, hvis man står alene med det. Det gør lærere som regel, og der er således brug for at undersøge mulighederne for, at lærere i fællesskab kan arbejde med anvendelsen af UBU.

  Inspireret af denne problemstilling undersøger jeg i mit phd-projekt betingelser for, at matematiklærere i fagteams kan designe og analysere undersøgelsesbaseret undervisning.

  Til formålet introduceres lektionsstudier (LS) og Open-ended Approach (OEA). Begge er veludviklede og anerkendte metoder, der er fuldt integreret i det japanske skolesystem.

  LS er et format for lærersamarbejde, hvor man gennem grundig faglig kollegial sparring (især på didaktisk niveau) og cyklisk eksperimenteren udvikler og designer en lektion. Udbyttet er ikke så meget den gennemarbejdede lektionsplan (der kan videndeles), som det er den viden (faglig og processuel), lærerne har opnået ved arbejdet.

  OEA er en didaktisk metode til undersøgelsesbaseret matematikundervisning. Navnet henviser til brugen af ikke bare åbne problemer men også åbne 'besvarelser'. Målet i en OEA-lektion er ikke at finde det rigtige svar, men – gennem fælles syntetisering – at udforme et mere avanceret og generelt problem end det oprindelige.

  I praksis vil teams af 3-4 matematiklærere på samme årgang på mellemtrinnet på tre forskellige skoler i Lyngby deltage. Hvert team gennemfører i løbet af skoleåret 2015-16 tre LS-forløb, hvor de udvikler og designer én lektion baseret på principperne for OEA.

  Teoretisk forankres projektet i den matematikdidaktiske Teorien om didaktiske Situationer (TDS), der både fungerer som analyseinstrument for mig som forsker og i formidlede former som design- og analyseredskab for de deltagende lærere.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/17

  Emneord

  • matematik
  • undervisning