Understøttelse af refleksiv tænkning gennem digital simulation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at sætte gang i et udviklingsforløb, hvor deltagerne i første omgang skal udvikle en simulationsprototype (en 1. generationstype), afprøve og teste dens potentialer i en praksiskontekst og skabe viden om prototypens potentialer ud fra konkret inddragelse af prototypen i et undervisningsforløb. Konkret betyder det, at der skal skabes et virtuelt didaktisk design, der gennem simulation kan understøtte og give anledning til læring gennem individuel refleksion.

I projektet indgår i alt 4 afprøvninger af simulationsprogrammet:
• VIA UC - projekt på diplomuddannelsen for kliniske vejledere. Her er der også blevet lavet følgeforskning på projektet.
•Regionshospitalet i Silkeborg, anæstesi og OP-afdelingen.
•Regionshospitalet i Herning, Gynækologisk-obstetrisk afdeling.
•UCN, Aalborg, med et projekt der omfattede uddannelserne fysioterapeut, radiograf, sygeplejerske og jordmoder og ergoterapeut.

Simulationsprojektet har til hensigt at:
- Bidrage til fornyelse og udvikling af uddannelsers pædagogiske praksis i et samfund under forandring.
- Bidrage til effektivisering, kvalitetsforbedring og forbedret ressourceudnyttelse af pædagogisk praksis.
- Bidrage til at implementere refleksivitet som særlig erkendelses – og forståelsesform i pædagogisk praksis.

Disse hensigter søges indfriet ved at
- undersøge og vise hvorledes simulationsbaserede forløb kan indgå i og kvalificere undervisning, vejledning og læring i uddannelsessammenhæng.
- undersøge og vise hvorledes man kan frigøre og aktivere refleksivt potentiale via simulering af praksisprocesser i forskellige fora.

Projektet har sit afsæt i muligheder for at inddrage teknologien for at effektivisere og kvalificere læreprocesser. Dette kan understøttes f.eks. ved simulation eller simulationsprocesser.StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato12/09/1222/03/17

Emneord

  • e-læring
  • digital simulation