”Understøttelse af teamsamarbejde” - Hvordan tilrettelægges og understøttes samarbejdet i lærer- og pædagogteams, så samarbejdet bidrager til at styrke deltagernes kompetencer til at arbejde inkluderende?

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet vil besvarelsen af dette spørgsmål blive med fokus på PPR og andre ressourcepersoner som aktører i samarbejdet med team i dagtilbud og i skoleregi. PPR medarbejdere, repræsenterende fagligheder som psykologer, tale –/hørepædagoger, fysioterapeuter, fagkonsulenter mv., har vigtige konsultative og understøttende opgaver, dels som formidlere af viden, dels som facilitatorer af samarbejdsprocesser for velfærdsprofessionernes opgaveløsning. Derfor vil dette projekt i særlig grad belyse følgende spørgsmål:
Hvordan kan PPR og andre ressourcepersoner understøtte samarbejdet i pædagog- og lærerteams, så teamsamarbejdet i højere grad bidrager til at styrke deltagernes kompetencer til at arbejde inkluderende og til at støtte læringsprocesser?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1431/12/14