Undervisning i læseforståelse

 • Høyrup, Fie (Projektleder)
 • Poulsen, Lene Herholdt (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet, som forløb fra 2008-2011 og var finansieret af Undervisningsministeriet, havde som overordnet mål at generere ny viden om undervisning i læseforståelse, som både fremmer læseforståelse og foregriber læseforståelsesvanskeligheder for alle elever - herunder elever med dansk som andetsprog og elever med svage sproglige forudsætninger.
  Med udgangspunkt i en sprogbaseret undervisning, inspireret af den australske genrepædagogik, viser casestudierne, hvilken betydning det har at arbejde i cykliske forløb, hvor det er muligt for eleverne gradvist at bevidstgøre sig deres sproglige viden og hverdagssprog for i et stilladseret forløb at bevæge sig frem mod et mere situationsuafhængigt sprog eller fagsprog og faglig viden. Rammerne for elevernes interaktionsformer, som bevidst var valgt ud fra overvejelser over kommunikationsrelationer og kommunikationsmåde, viste sig i begge casestudier centrale.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/0801/07/11

  Samarbejdspartnere

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.