Projektdetaljer

Beskrivelse

Indførelsen af digitale teknologier medfører en transformation i uddannelsesverdenen. Denne forandring betyder et nyt blik på studerende, underviserroller, studiemiljø og læringsformer på uddannelser og i praksis; et blik, som medtænker de antropogene og sociokulturelle forudsætninger for læring i uddannelsesinstitutioner.

I forskningsfeltet Undervisning, læring og digitale teknologier udvikler vi viden om, hvad der kendetegner undervisning og læring i mødet med digitale teknologier. Gennem forsknings- og udviklingsprojekter kvalificerer vi en refleksiv professionsfaglighed om brug af digitale teknologier i undervisning- og praksissituationer.

Nogle af de forskningsspørgsmål, som rejser sig, er:

- Hvordan kan man bruge digitale teknologier til at skabe interaktion og symmetrisk kommunikation i undervisningslokalet samt understøtte dialogisk undervisning?
- Hvordan kan forholdet mellem digitale teknologier, studieaktivitet, motivation og deltagelsesmuligheder udvikles?
- Hvordan udvikler vi digitale didaktiske designs og digitale læremidler, der fremmer konvergente læringsrum, studieintensitet og studentercentreret læring?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2230/06/25

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.