Projektdetaljer

Beskrivelse

Ung-til-Ung projektet udarbejdes som en fælles aktivitet mellem professionsuddannelserne på Campus Viborg samt Ungdomsskolerne i Viborg, Viborg kommune og repræsentanter for foreningslivet i det lokale område.Hensigten med projektet er at være et eksperimenterende innovativt læringsmiljø, der fremmer de studerendes lyst til læring i samarbejde med unge flygtninge. Formålet med ”Ung til Ung” aktiviteterne for de studerende er;
• at VIAs studerende kvalificerer deres kompetencer i forhold til at arbejde med entreprenørskab
• at VIAs studerende får viden om og kompetencer i forhold til at arbejde med medborgerskab og samfundsansvar
• at VIAs studerende får erfaring med at arbejde med netværks og ressourcetænkning og møder unge fra andre kulturer og i en anden livssituation.

Formålet med ”Ung til Ung” for de deltagende kursister fra Ungdomsskolen er;
• at kursisterne oplever meningsfyldt samvær med andre unge
• at kursisterne får kortere vej til integrationen i Viborg
• at kursisterne får et større lokalt netværk og introduceres til lokale muligheder for fritidsinteresser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/05/1631/03/17

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • VIA University College (Projektpartner)
  • Viborg Kommune (Projektpartner)

Finansiering

  • VIA University College

Emneord

  • entreprenørskabsundervisning
  • integration
  • idégenerering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.