Unge pårørende med alvorligt somtisk syge eller dødende forældre - en overset sårbar gruppe i sygeplejen

  • Grau, Sarah Midtgård (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hensigten med denne undersøgelse er at sætte fokus på den sårbare gruppe af unge pårørende i aldersgruppen fra ca. 12-25 år, og sætte fokus på sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer med at få inddraget unge pårørende med alvorligt somatisk syge eller døende forældre under patientens behandlingsforløb. Dette er med henblik på at kunne tilrettelægge en sygepleje, der støtter patienten og dennes familie med at håndtere og forstå sygdommen og sygdomsudviklingen. Formålet er at beskrive de udfordringer, som sygeplejersker på hospitalet oplever kan være grundlag for den manglende systematiske støtte og hjælp til unge pårørendes håndtering af livet med en alvorligt somatisk syg eller døende forældre.
Undersøgelsen er foretaget via et forkusgruppe interview med en række sygeplejersker på hospitalet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato11/08/1431/12/15

Emneord

  • pårørende
  • unge og sorg
  • Børn og unge
  • palliation