Unges bevægelser i og mellem fællesskaber – et studie af unge med psykisk og social sårbarhed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt har til formål at supplere forskningen vedrørende unge med psykisk og social sårbarhed. På baggrund af feltarbejde på Kraftcenteret i Esbjerg vil der blive frembragt viden om, hvordan unge med psykisk og social sårbarhed oplever samspillet mellem de fællesskaber og handlekontekster de deltager i. Der vil være fokus på de unges identifikation og deres egne oplevelser af handleevne og handlemuligheder som medborgere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1530/06/16

Emneord

  • socialt udsatte