Unges håndtering af type 2 diabetes

  • Lorentzen, Vibeke (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Unges håndtering af type 2 diabetes
Identifikation af særlige behov ved livsovergange (life transitions), herunder forståelse for målgruppens tolkning og handling på sundhedsvejledning (health literacy). En australsk - dansk undersøgelse
Gruppen af unge (20-40 år) med type 2 diabetes (T2DM) er generelt stigende. Forebyggelse og behandling af T2DM er afhængig af den unges egenomsorg, som påvirkes af en række fysiske, sociale og psykologiske faktorer.
Håndtering af diabetes er kompleks og kræver et samarbejde mellem den unge og de sundheds professionelle. Derfor er der brug for en afdækning af de håndteringsstrategier de unge med T2DM benytter, specielt i forbindelse med livsovergange som f.eks. at påbegynde uddannelse, indgå i arbejdslivet, finde partner og stifte familie.
Mål med projektet
Det overordnede mål er at levere en tværkulturel – dansk, australsk - detaljeret indsigt i, hvordan psykologiske og sociale faktorer i livsovergangs faser influerer på unge mennesker med T2DM, herunder deres håndtering af diabetes. De specifikke måler at:
• Identificere håndteringsstrategier, som anvendes af unge medT2DM i livsovergange i perioden fra 20-40år
• Identificere deltagernes opfattelse af egen håndtering af deres diabetes, herunder identificere særlige behov.
• Identificere hvordan unge medT2DM udnytter og bearbejder vejledning om deres sygdom og sundhed.
Design Projektet er en tværsnitundersøgelse, hvor dataindsamlingen foregår i to faser på fire lokaliteter, fordelt på henholdsvis to lokaliteter i Danmark og to i Australien. På hver lokalitet sker dataindsamlingen ved:
1. Semi-strukturerede interview med 10 unge mellem 20-40 år, fordelt på begge køn.
2. Spørgeskemaundersøgelse, herunder spørgsmål om opfattelse af problemer i forbindelse med håndtering af diabetes, angst forbundet med en diabetes diagnose, diabetes problemområder, patient aktivering og forståelse af sundhedsbudsskaber (health literacy), samt relevante begreber generet på baggrund af interviews.
Projektets perspektiver
Projektet er initieret af en australsk- dansk forskergruppe med det formål at give sundhedsprofessionelle indsigt i de specifikke behov unge med T2DM har og derved etablere grundlag for udviklingen af hensigtsmæssige, målrettede uddannelsesprogrammer i sundhedstjenesterne.
Projektet forventes at kunne tilføje en særlig dimension til forståelsen af målgruppen ved at undersøge kulturel sammenligning mellem Australien og Danmark.
Projekt team:
• Senior Lecturer Bodil Rasmussen, School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia
• Professor Trisha Dunning, Barwon Health- Deakin University, School of Nursing and Midwifery, Geelong, Australia
• Associate Professor Trish Livingston, Eastern Health- School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia
• Associate Professor Helle Terkildsen Maindal, Department of Public Health, Health, Aarhus University, Denmark
• Associate Professor Vibeke Lorentzen, Centre for Clinical Nursing Research, Viborg, Denmark
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/13 → …