Unges hverdagsliv på tværs af tid og sted og i mellem institutionelle kontekster

Projektdetaljer

Beskrivelse

Børn og unges hverdagsliv udspiller sig ofte i en institutionel trekant imellem hjem, skole og fritidsinstitutioner. Dette forskningsprojekt tager imidlertid udgangspunkt i en interesse for børns og unges hverdagsliv imellem disse tre arenaer. Der er således tale om en fokus, der retter sig imod børn og unges socialiseringsprocesser, som de tager sig ud på gaden og i
det offentlige byrum, hvor de ikke er under (direkte) indflydelse
af f.eks. forældre, lærere og pædagoger. I mange byer etableres steder og rum, der inviterer til adspredelse, udfoldelse og kropslig aktivitet. Projektet er interesseret i at studere, hvordan børn og unge bruger sådanne rum, og hvilke pædagogiske hensigter der ligger bag etableringer af sådanne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15