Unges sociale fællesskaber (inklusions- og eksklusionsformer blandt unge i uddannelse

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojektet er et studie af unges sociale fællesskaber og disse fællesskabers betydning for, hvordan unge knytter sig til uddannelse. De unge er her afgrænset til unge med uddannelsesudfordringer i grundskolens afsluttende klasser samt de første år på ungdomsuddannelserne.
  Projektet er optaget af, hvem de unge forbinder sig til, hvilke fællesskaber de inkluderes i, og hvilke de afgrænses fra eller fravælger, og hvilken betydning disse fællesskaber har for de unge og deres forhold til uddannelse. Bliver de unges fællesskaber fx et modspil eller medspil til uddannelse? Derudover er vi optaget af, hvordan disse fællesskaber bliver betragtet og anvendt af de pæ-dagogiske institutioner som klubber, skoler, gadeplansarbejde i en uddannelsessammenhæng, og hvilke udfordringer det skaber for de professionelle, der arbejder med de unge.
  I projektet arbejder vi med en bred forståelse af sociale fællesskaber og af aktører omkring fælles-skaber. Sociale fællesskaber skal ikke forstås som sociale relationer men som forbindelser, der er betydningsfulde for de unge. Da vi opfatter de sociale fællesskaber som et fænomen, som skabes og understøttes af forskellige aktører, inddrages derfor, ud over de unge selv, de professionelle i institutionelle kontekster, pædagogiske praktikere som gadeplansarbejdere, væresteds medarbejdere m.fl. samt byrummet som aktør. Disse kan nemlig opfattes som eksempler på væsentlige aktører, som understøtter eller forhindrer fællesskaberne gennem deres praksis.
  Projektet udmøntes som et etnografisk og mikrosociologisk studie i et afgrænset geografisk om-råde i Storkøbenhavn og bidrager med ny viden om unges inklusions- og eksklusionsprocesser i en uddannelsessammenhæng.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1331/12/15

  Emneord

  • social inklusion
  • ungdomskultur
  • identitetsdannelse
  • pædagogisk arbejde
  • unge
  • social eksklusion
  • unge