Projektdetaljer

Beskrivelse

Rekruttering og fastholdelse af lærere er i øjeblikket et internationalt opmærksomhedspunkt og kompetenceudvikling er dokumenteret som værende en måde at arbejde med dette på således at lærere forbliver i professionen.
Det overordnede mål for dette projekt er at understøtte kompetenceudvikling (professional development) af lærere og lærerstuderende gennem bæredygtige og kollaborative modeller i et samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og skoler.
Vi vil undersøge forskellige former for partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner og skoler i fem lande (Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, England og Spanien) der har forskellige modeller for partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner og skoler. Disse partnerskaber har forstærket kompetenceudviklingen for lærere samt sikret at den igangsatte forskning i højere grad har været relevant set fra et skoleperspektiv. Vi vil i projektet analysere hvordan disse partnerskaber fungerer i praksis, de forskellige strukturerer og processer der understøtter succesfuld kollaboration og de forskellige resultater disse partnerskaber medfører.
Byggende på dette sigter projektet ydermere på at gøre det muligt for de deltagende skoler og videregående uddannelsesinstitutioner at gennemføre tværnationale samarbejder om kompetenceudvikling og/eller forskningsprojekter. Fokus vil specifikt være på pædagogiske tilgange centreret om bæredygtighed i skolemiljøet. Projektet søger at skabe et ikke-hierarkisk rum for tværnationalt samarbejde.
Deltagerne i projektet er lærere og elever i de deltagende skoler, lærerstuderende fra de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner, vejledere og forskere fra de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner.

Lægmandssprog

Projektet vil undersøge videregående uddannelsesinstitutioner i flere forskellige lande samt deres forhold til andre lign. institutioner og skoler. Disse forhold mellem skoler og institutioner bliver undersøgt ift. hvordan de fungerer, de strukturerer og processer der er involveret samt de resultater sådanne et partnerskab afføder.
AkronymUPPscale
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2030/06/23

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning