UX research litteraturstudie og praksisundersøgelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Litteraturstudiet baseres på en målrettet litteratursøgning præciseret i en søgeprotokol, som med udgangspunkt i et søgeords skema til brug i relevante databaser, undersøger området. Vi vil prioritere databaser, der giver adgang til de seneste års publicerede artikler og monografier.
Parallelt med litteraturstudiet vil vi arbejde med en empirisk undersøgelse. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i centrale emner, som litteraturstudiet indrammer.

Lægmandssprog

Vi ønsker at afdække hvilke aktiviteter omkring brugerundersøgelse litteraturen beskriver med henblik på at bruge det til at undersøge, hvordan UX research foregår i fremstillingsvirksomheder/offentlige virksomheder.

Nøgleresultater

Projektets gevinster er indhentning af viden om UX-research både via litteratur studie af eksisterende forskning og via en praksisundersøgelse. Denne viden skal dels omsættes i undervisning på vores respektive uddannelser og dels publiceres så den kan bruges af virksomheder og fagfæller.
Kort titelUX research
AkronymUXR
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2331/12/23

Emneord

  • Teknik, ingeniørvidenskab og IT
  • UX research