Værdi for dig? - Stil skarpt på din livskvalitet!

  • Porsbjerg, Stine (Projektdeltager)
  • Jessen-Winge, Christina (Projektdeltager)
  • Haldgran, Signe Lillegaard (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lifestyle Redesign® er en ergoterapeutisk tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse.

I perioden oktober 2009- april 2010 blev den evidensbaserede metode afprøvet på en gruppe af ældre borgere På rehabiliteringscenter Bispebjerg, i form af kurset: ”Værdi for dig? Stil skarpt på din livskvalitet”.

Formålet med kurset har været, at afprøve et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til hjemmeboende ældre borgere i Københavns Kommune, og herigennem også at kvalitetsudvikle og dokumentere ergoterapeutiske ydelser.

Projektet blev gennemført ved hjælp af midler fra ETF’s praksispulje og Innovation & forskningspuljen i KK.

11 hjemmeboende og selvhjulpne borgere i deltog i kurset, der i alt strakte sig over 6 måneder med 1 gruppesession af 2 timer om ugen, samt 6 individuelle møder.

Indholdstemaerne var:
• Aktivitet, sundhed og aldring
• Sundhed via fysisk og mental aktivitet
• Transport og aktivitet
• Tid i relation til aktivitet
• Mad og måltid som aktivitet
• Økonomi og aktivitet
• Sikkerhed og aktivitet
• Aktivitet i og omkring boligen
• Sociale relationer og aktivitet

Projektet er i evalueringsfasen, men har overordnet vist at metoden også giver værdi hos danske ældre.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/09 → …

Emneord

  • sundhedsfremme
  • forebyggelse

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.