Projektdetaljer

Beskrivelse

Virtual Academy for Life Long Learning

Projektide
På begge sider af grænsen bliver regionale virksomheder (f.eks. SMV'er, efteruddannelsesinstitutioner) og deres medarbejdere (og kunder) ligesom andre interesserede bakket op gennem webbaseret kvalificering og kommunikation. Ved virksomhedernes deltagelse udnyttes en målrettet, aktuel arbejdsrelateret kompetencekvalificering i konkurrencesituationer. Tilbuddet henvender sig til alle aldersgrupper og sikrer den enkeltes arbejdsmarkedsevne.

Forskellige målgrupper kommer i kontakt med hinanden med nye former for erhversmæssig uddannelse. Derved står flersproglighed (dansk, tysk, engelsk) i forgrunden, for sammen at opså en forbedring i arbejdsmarkedsfleksibiliteten og understøtte, henholdsvis forbedre forståelsen for de forskellige kulturer. Endvidere skal det være muligt at gennemskue de forskellige kvalifikationsniveauer. For målgrupperne i den struktursvage region bliver livslang læring understøttet og gjort lettere gennem brugen af den nye internetbaserede læringsform. Der skal benyttes, udvikles og evalueres velkendte og nye former og metoder for E-læring til den arbejdstidsrelaterede kompetencekvalificering.

Arbejdstidsrelateret kompetenceuddannelse bliver tilbudt alle interesserede uafhængig af lærested og tid, hvor enkelte elementer, som især tjener til udvidelsen af sociale kompetencer og gruppeuddannelse, vil blive suppleret på et fysisk seminar.

De nye undervisnings- og læreformer skal etableres i begge lande med et længerevarende forløb for øje.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/0901/12/13