Valgfaget: Natur og udeliv i Thisted

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i studieordningen og det begrænsede udbud af valgfag på pædagoguddannelsen i Thisted, ønsker vi fra 2021, at kunne udbyde vagfaget ”Natur og udeliv”, som har fokus på naturoplevelser, naturformidling, udeliv og outdoorpædagogik.
Valgfaget har ikke tidligere være udbudt ellert afviklet i Thisted, og vi har derfor udviklet og implementeret valgfaget i UCN-Thisted.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2031/12/20