Valgfrit uddannelseselement/valgfag: Interkulturelle kompetencer i tværprofessionel praksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

I takt med at det danske samfund bliver mere og mere multikulturelt og globaliseret, er der behov for velfærdsprofessionelle, der har kompetencer til at forstå og arbejde med mennesker, der kommer med forskellig religiøs baggrund, kulturel bagage og tilgang til eksempelvis sygdoms- og sundhedsforståelse, ernæring, opdragelse, læring, institutionsliv osv. Samtidig er der behov for velfærdsprofessionelle, der kan samarbejde på tværs af professionelle grænser i mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
De tværprofessionelle interkulturelle kompetencer er omdrejningspunktet for valgfaget ”interkulturelle kompetencer i tværprofessionel praksis”, hvor der veksles mellem teori og konkrete opgaver i praksis, hos eksempelvis Dansk Flygtningehjælp, asylcentre, frivillige organisationer og bosteder for uledsagede flygtningebørn. På forløbet vil der indgå gæsteforelæsere med specifik erfaring med etniske minoriteter i Danmark. I hele forløbet er der fokus på, at studerende fra forskellige uddannelser i VIA samarbejder i forhold til at opøve færdigheder i det tværprofessionelle og interkulturelle samarbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1628/02/17

Emneord

  • interkulturelle forhold
  • interkulturel kompetence