Validering af simuationsscenariet "Mild astma"

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et OPI projekt – et innovativt samarbejdsprojekt mellem offentligt (Sygeplejerskeuddannelsen Vejle) og privat erhvervsliv (Laerdal Medical). Projektet er gennemført i perioden 01.06.12-01.12.13

Projekt ”Validering af simulationsscenarier” er et delprojekt under projektet "Sundhedsteknologisk simulationsundervisning", der er forankret i Move - programmet ”Nye teknologier i praksis.

Formålet med projektet var at validere et amerikansk simulationsscenarie, som Laerdal Medical har rettighederne til, til dansk sundhedspraksis, med henblik på, at denne kan anvendes i undervisningen på udvalgte moduler i uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. Scenariet ”Mild astma er blevet valideret til undervisningen i sygeplejefaget på modul 1.

Anden del af projektet bestod af et pilotprojekt i juni 2013, hvor det validerede scenarie blev afprøvet og evalueret i et samarbejde med studerende og undervisere med henblik på at implementere nye undervisningsformer og avanceret sundhedsteknologisk udstyr i undervisningen. Scenariet "Mild astma" er blevet implementeres i undervisningen i sygeplejefaget på modul 1 i oktober 2014.

Metode til validering af scenarierne:
Scenarierne er valideret i forhold til gældende dansk lovgivning, sundhedsfaglige kliniske retningslinjer, gældende lægemidler, sociale og kulturelle forhold specifikt rettet mod en dansk sygeplejefaglig kontekst, herunder den viden, færdigheder og kompetencer, der kræves af de studerende på udvalgte moduler jævnfør Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 29 af 24/01/2008.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1231/01/14

Emneord

  • sundhedsteknologi
  • Sundhedsteknologisk simuation