Varig tilknytning til arbejdsmarkedet - Ny helhedsorienteret model

Projektdetaljer

Beskrivelse

VTA er et beskæftigelsesprojekt, der skal skabe adgang til ordinære job for forskellige målgrupper af udsatte borgere (eks. kvinder med anden etnisk baggrund). Dette skal ske på baggrund af et netværk af virksomheder (herunder socioøkonomiske), uddannelsesinstitutioner, frivillige aktører og kommunen som inkluderer de udsatte borgere på arbejdspladsen vha. af en buddyordning.

Absalon bidrager med metodeudvikling af, og opfølgning på virkninger af, indsatsmodeller. Projektet har til formål at udvikle indsatsmodeller som kan fungere udover den lokale kontekst, de er afprøvet i.
Kort titelVarig tilknytning til arbejdsmarkedet
AkronymVTA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2131/12/22

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Beskæftigelsesprojekt
  • Samskabelsesprojekt