Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at undersøge mulighederne for etablering af decentral, bygningsintegreret, køle- og varmeforsyning baseret på energipæle i et nyt byområde (Ny Rosborg) i Rosborg, Vejle. Energipæle er traditionelle funderingspæle med indstøbte jordvarmeslanger til varmeudveksling med jorden og kan således anvendes til både varme og køl af bygninger. I projektet anlægges en holistisk tilgang, hvor hele Rosborgområdet tænkes ind i én samlet energiløsning på tilsvarende måde som klimatilpasningsløsninger typisk tænkes og udføres. Projektet vil derfor fravige den typiske tankegang med individuelle energiløsninger for enkelte bygninger eller traditionel fjernvarme. I forhold til lavenergibyggeri, der potentielt har et kølebehov om sommeren, er mulighederne for billig frikøling med energipælene af særlig interesse.
I projektets første fase kortlægges det varme- og kølemæssige potentiale for Ny Rosborg-området ved felt- og laboratorieundersøgelser baseret på boringer, grundvandsspejlmålinger og termiske test af energipæle. Projektet skal sideløbende med feltundersøgelserne bygge yderligere viden på et igangværende Ph.D.-projekt, der foreløbigt har givet en god forståelse af varme- og kølepotentialet for enkeltpæle og fundamenter med flere pæle. Der skal således udvikles et beregningsværktøj, der kan anvendes i by- og forsyningsplanlægningen af Ny Rosborg ved energipælebaseret energiforsyning. De forretningsmæssige elementer afdækkes ligeledes i projektet, hvor de anlægsomkostninger og driftsbesparelser, der er forbundet med energipælebaseret energiforsyning i forhold til andre vedvarende løsninger kombineret med traditionelle funderingspæle, dokumenteres og synliggøres.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/10/1731/12/19

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Centrum Pæle A/S (Projektpartner)
 • Vejle Kommune (Projektpartner)
 • Vejle Fjernvarme AMBA (Projektpartner)
 • Vølund Varmeteknik (Projektpartner)

Finansiering

 • Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram EUDP

Emneord

 • jordvarme
 • vedvarende energi
 • energieffektive bygninger
 • Energipæle
 • jordvarme og -køling
 • bæredygtighed

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.