Vejledergrundlag på fysioterapeutuddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Uddannelsen skal kvalificerer og udvikle et fælles didaktisk grundlag for vejledning for heri-gennem at udvikle uddannelsens vejledningspraksis individuelt og i fællesskab samt tænkningen her-om . Grundlaget skal være et fælles besluttet udgangspunkt og et eksemplarisk princip for, hvordan man agerer som vejleder på uddannelsen.

Lægmandssprog

Vejledergrundlag for alle medarbejdere og studerende på Fysioterapeutuddannelsen

Nøgleresultater

Vejledning på fysioterapeutuddannelsen, UCN, er en professionel og faglig dialog mellem studerende og underviser om et produkt med en prædefineret vejledningsramme. Vejledning knytter sig til studenterinitieret aktiviteter som enten er valgfrie eller obligatoriske og som afvikles i mindre grupper eller individuelt. Vejledning anses som en progressiv læringsaktivitet igennem uddannelsen.
Kort titelVejledergrundlag
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1930/06/20

Emneord

  • vejledning
  • professionsuddannelsen
  • fysioterapeutstuderende