Vejledning af unge med særlige behov

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets mål

1. Der skal indsamles og bearbejdes viden om vejledning af unge med særlige behov, herunder skal det belyses, hvordan gruppen i praksis afgrænses, forstås og mødes af involverede vejledere. Tilsvarende undersøges og diskuteres, hvilke forventninger, de unge mødes med på ungdomsuddannelserne. Hvilke særlige behov bliver skabt af uddannelsernes krav, og hvilke særlige behov kommer til syne i de enkelte kontekster?
2. Der skal udvikles og afprøves tværsektorielle vejledningsaktiviteter til målgrupper med særlige behov. Med afsæt i ovenstående komplekse billede af hvordan særligt behov for vejledning opstår, skal der i fællesskab med udvalgte UU-centre og de relevante ungdomsuddannelser i deres område gøres forsøg med forskellige former for vejledningsaktiviteter. Målet med disse skal være at afklare og motivere forskellige grupper af unge OG samtidigt skærpe opmærksomheden hos uddannelsesinstitutionernes vejledere og kontaktlærere på, hvad der kunne være (eller blive) særlige behov hos forskellige grupper af unge.
3. Modellerne og erfaringerne fra de gennemførte forsøg beskrives og udbredes med det formål at inspirere til forskellige fokuserede vejledningsaktiviteter og dermed styrke overgangsvejledningen mellem grunduddannelse og ungdomsuddannelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/0730/06/08