Velfærd, solidaritet og socialt arbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er opdelt i to dele. Den første del sigter til gennem et teoretisk og analytisk afbejde at udvide forståelsen af velfærdsbegrebet som politisk begreb ved at iagttage det som et identitetspolitisk begreb, der knytter an til forskellige grundforståelser af, hvad det danske samfund er (enhed/identitet), hvad der holder det sammen (solidaritet og integration) og hvad der udfordrer det (globalisering) - og i forlængelse heraf hvilken rolle de velfærdsprofessionelle tilskrives i relation til samfundets solidaritet/enhed og dens trusler. Anden del bringer det teoretiske forarbejde i spil i forhold til udvalgte politiske debatter, der sætter socialt arbejde som profession på dagsordenen, f.eks debatten om bistandsloven først i 1970'erne og debatten om førtidspensionsreformen i 2002-2003.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1030/06/12