Velfærdsinnovation mellem kommune og civilsamfund (Velux bevilling)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kan man arbejde med fællesskaber som vej til at øge udsatte eller ensomme borgeres mulighed for at aktivere ressourcer og ønsker til eget liv? Og hvilke processer, relationer og organiseringer mellem kommunal myndighed og frivilligsektor/civilsamfund indebærer det? Det er fokus i projektet 'Velfærdsinnovation mellem civilsamfund og kommune'.

Den offentlige sektor står aktuelt med en innovationsudfordring, der handler om at udvikle mere helhedsorienterede tilgange og aktivere ressourcer, som allerede findes latent, men ikke aktuelt er i spil. Skal vi udvikle velfærdsløsninger, der imødekommer komplekse problemstillinger som ensomhed, ulighed i sundhed, eller socialt udsathed kan vi med andre ord ikke blot skrue op for de eksisterende indsatser, men må aktivere nye former for ressourcer og tilgange.

En tilgang til dette er via nye typer samarbejder mellem kommune, civilsamfund og foreninger. Men at udvikle samarbejde på tværs af sektorer stiller samtidig en række nye krav og spørgsmål til offentlige ledere og deres medarbejdere:
Kan man arbejde med fællesskaber som vej til at øge udsatte eller ensomme borgeres mulighed for at aktivere ressourcer og ønsker til eget liv? Hvilke processer, relationer og organiseringer mellem kommunal myndighed og frivilligsektor/civilsamfund indebærer det? Hvad sker der med rollen som offentlig myndighed, når opgaven ikke handler om at levere en visiteret ydelse på basis af en bestemt fagprofessionel viden, men om at skabe betingelser for at noget, der ligger uden for relationen mellem det offentlige og borgeren, kan udfolde sig og vokse? Hvilke dilemmaer og muligheder skaber det for den kommunale opgaveløsning, når civilsamfunds-aktører tager teten og forsøger at skabe aktiviteter for og med udsatte borgere? Det er spørgsmål, projektet og metodeudvikling i projektet sigter på at undersøge.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/01/1931/12/22

Samarbejdspartnere

  • Slagelse Kommune
  • SYMB
  • Professionshøjskolen Absalon (leder)

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.