Vellykkede samtaler i sammenhængende forløb

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i centrale faktorer i forhold til kvaliteten af sammenhængende forløb, vil der i dette projekt være fokus på kommunikation og samtale som oplevede kvalitetsfaktorer i sammenhængende forløb for ældre medicinske patienter.
Udgangspunktet for dette fokus er de ældres egne oplevelser af, hvad der skaber værditilvækst i hverdagen i forbindelse med sammenhængende forløb.
Målet er således at skabe viden om, hvad den ældre medicinske borger oplever som værdifuldt, for at et patientforløb kan beskrives som vellykket.
Der er valgt 4 særlige indfaldsvinkler på projektets overordnede fokus kommunikationen og samtaler, der kan forbindes med individuelle, vellykkede sammenhængende forløb for ældre medicinske patienter.
1. brugerinddragelse
2. udgangspunkt i de eksisterende gode praksisser
3. relationen mellem bruger og fagfolk
4. videnskabende netværk med fokus på spredning og fastholdelse af forbedringer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato25/11/1031/05/14