VIA Innolab

Projektdetaljer

Beskrivelse

Didaktikudvikling gennem eksperimenter. Formålet var at udvikle innovative læringsdesigns forankret i en konkret uddannelseskontekst, som kunne afprøves, konceptualiseres og spredes blandt kolleger og andre professionsuddannelser.
I samarbejde med to kolleger var jeg en del af et eksperiment, hvor intentionen var at udvikle rammerne for, hvordan man kunne etablere en profilering af Pædagoguddannelsen Aarhus. Her havde pædagogstuderende muligheden for at blive såkaldte profilstuderende, som kunne vælge mellem ni profileringer, der på sigt skulle udgjorde ni potentielle læringsrum med mulighed for faglig fordybelse samt øget faglig kreativitet, engagement og studieaktivitet. Til formidlingen af vores projekt anvendte vi VideoScribe, som er et digitalt og didaktisk værktøj, man kan bruge til at lave animationsvideoer med.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1615/12/16