Projektdetaljer

Beskrivelse

VIADEM er et partnerskab mellem VIA UC og det Boligsociale Fællessekretariat. Partnerskabet er organisatorisk forankret i Det Boligsociale Fællessekretariat og baggrunden er et gensidigt ønske om at kvalificere kommende medarbejdere i forhold til arbejdet i udsatte boligområder. Det overordnede mål med projektet er todelt: Bidrage til at øge trygheden i udsatte boligområder og styrke kommende professionsmedarbejderes viden, færdigheder og kompetencer inden for feltet. VIADEM består af frivillige studerende fra alle VIA UCs uddannelsesområder. De frivillige studerende deltager både i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder og er med til at udvikle nye aktiviteter sammen med boligsociale medarbejdere, andre frivillige og beboere i området.
De studerende i VIADEM kan vælge mellem en række forskellige aktiviteter. Nogle aktiviteter foregår løbende f.eks. lektiecaféen. Andre aktiviteter er events i form af éngangsarrangementer som fester, stævner, konkrete ferieaktiviteter eller lignende. En aktivitet kan også være at arbejde med udviklingsprojekter f.eks. i form af udvikling af nye aktiviteter eller kortlægning og analyse af udfordringer og behov i området. Endelig kan de frivillige studerende engagere sig i organisatoriske og koordinerende funktioner. Rekruttering af frivillige studerende samt organisering og drift af de frivillige studerendes aktiviteter foretages nemlig også af frivillige studerende.
VIADEM adskiller sig fra mange andre frivilligaktiviteter ved at være et tværsektorielt projekt og ved at skabe kobling til de involverede uddannelser blandt andet gennem underviserrepræsentanter, faglig sparring og andre videns, færdigheds- og kompetencefremmende elementer.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/1501/09/22

Emneord

  • ungdomsuddannelser
  • partnerskab
  • Boligsociale Fællessekretariat