VIAS delprojekt: Udvikling af 2014-pædagoguddannelsen med særligt fokus på pædagogiske og didaktiske udfordringer i forbindelse med anvendelse af digitale teknologier i det pædagogiske arbejde i dagtilbud for 0-3 årige

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Arts and Humanities