VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  VIDA programmet har til mål at give alle børn i dagtilbud lige og gode muligheder for læring og trivsel og dermed forbygge at børn sættes i udsatte positioner via læringsulighed og eksklusion.

  VIDA er et forskningsprojekt, som er bestilt og betalt af Socialministeriet og udviklet af forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet og University College sektoren. Det er gennemført i 4 kommuner siden 2012.
  Forskningen viser følgende effekter af VIDA:
  • Positive effekter på alle børns udvikling og trivsel
  • Adfærdsproblemer reduceres
  • Positiv forskel i arbejdet med målrettet og systematisk pædagogisk praksis
  • Særligt positive effekter for børn med anden etnisk baggrund
  • Særligt positive effekter for børn fra lavindkomstfamilier
  • For alle børn og medarbejdere i de deltagende dagtilbud er der positive gevinster, idet VIDA programmet er målrettet organisering af det pædagogiske arbejde, evaluering af indsatser og mødestruktur og dermed optimerer eksisterende arbejdsgange.

  Arbejdet med handlekompetencer i VIDA programmet involverer alle børn og alle medarbejdere og omfatter derfor fælles kompetenceudvikling i institutionen.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/12 → …