VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud

Projektdetaljer

Beskrivelse

VIDA programmet har til mål at give alle børn i dagtilbud lige og gode muligheder for læring og trivsel og dermed forbygge at børn sættes i udsatte positioner via læringsulighed og eksklusion.

VIDA var oprindeligt et forskningsprojekt, som var bestilt og betalt af Socialministeriet og udviklet af forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet og University College sektoren. Det blev først gennemført i 4 kommuner som et forskningsprojekt fra 2012 og senere blev det gennemført fra 2015 i Viborg, SydDjurs og Aalborg Kommune.
Forskningen viser følgende effekter af VIDA:
• Positive effekter på alle børns udvikling og trivsel
• Adfærdsproblemer reduceres
• Positiv forskel i arbejdet med målrettet og systematisk pædagogisk praksis
• Særligt positive effekter for børn med anden etnisk baggrund
• Særligt positive effekter for børn fra lavindkomstfamilier
• For alle børn og medarbejdere i de deltagende dagtilbud er der positive gevinster, idet VIDA programmet er målrettet organisering af det pædagogiske arbejde, evaluering af indsatser og mødestruktur og dermed optimerer eksisterende arbejdsgange.

Arbejdet med handlekompetencer i VIDA programmet involverer alle børn og alle medarbejdere og omfatter derfor fælles kompetenceudvikling
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1501/01/17