Videnkupon - Emcon A/S

Projektdetaljer

Beskrivelse

Betons tidlige egenskabsudvikling som funktion af temperaturen.
Betons kvalitet skabes samtidigt med byggeprocessen - og betonens egenskabsudvikling påvirker omvendt byggeprocessen. Hvornår binder betonen af? hvor hurtigt sker styrkeudviklingen? hvornår kan formen fjernes? og hvor længe skal betonen vådholdes for at opnå en god kvalitet? - er afgørende spørgsmål. Betonens tidlige egenskaber og byggeprocessen skal derfor tilpasses hinanden. Sker dette ikke, påvirkes enten betonkvaliteten i nedadgående retning, eller byggeprocessen fordyres eller forsinkes. Denne problematik er særligt synlig ved de store infrastrukturprojekter. På den kommende Femerntunnel skal støbes ca. 80 elementer i hver ca. 10 støbninger eller ialt ca. 800 støbninger. Selv om der anlægges fx fire parallelle produktionslinjer vil 1 tabt dag pr. støbning på grund af manglende styring af betonens tidlige egenskaber betyde en forsinkelse af projektet på 200 arbejdsdage svarende til næsten et kalenderår. På betonelementfabrikkerne, hvor elementerne som regel støbes i en døgncyklus, kan blot få timers tidstab på grund af utilfredsstillende tidlige
betonegenskaber medføre tab af en produktionsdag. Moderne, miljørigtige (grønne) betoner indeholder udover cement også alternative bindemidler som flyveaske og mikrosilica. Dette billiggør betonen og kræves stadig oftere for at forbedre betonens grønne profil. Grønne betoners tidlige egenskabers temperaturafhængighed er stort set ukendte. Derfor dette projekt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato11/01/1211/01/13