Videnmobilisering i Området for Sundhed, UCL

Projektdetaljer

Beskrivelse

Videnmobilisering handler som samlet begreb om, hvordan viden tilvejebringes, deles og anvendes. Succesfuld udvikling, deling og anvendelse af efterspurgt, praksisnær og anvendelsesorienteret forsknings- og udviklingsprojekter og -viden kan skabe et stærkt og vidensbaseret videngrundlag for sundhedsuddannelserne og for den professionsfaglige praksis. Strategisk videnmobilisering kan være med til at skabe mere synergi og integration mellem uddannelse og forskning SUND, UCL og dermed forstærke såvel uddannelses- som videnopgaven.
Videnmobilisering gennem samskabelse er fokus- og indsatsområde i Området for Sundhed, UCL i 2023.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato26/11/18 → …