Videnplatform: Viden om realkompetence for akademi og diplomuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med denne vidensplatform er at bidrage til udvikling og styrkelse af arbejdet med RKV i akademi- og diplomuddannelserne. Den er designet, så den både giver information og viden om RKV og mulighed for debat og erfaringsudveksling om arbejdet med RKV.

Den skal inspirere til at arbejdet med RKV forankres organisatorisk og ledelsesmæssigt i institutionerne. Den skal bidrage til udvikling af klare procedurer og metoder i arbejdet med RKV. Den skal således bidrage til styrkelse, kvalificering og tydeliggørelse af processer og sikring af velbeskrevne og standardiserede arbejdsmetoder i uddannelsernes arbejde med anerkendelse af realkompetencer.

Det er Uddannelsesministeriet (FIVU) der har givet NVR opgaven med at udarbejde platformen, og det er aftalt, at NVR opdaterer den til og med 2015.

Vidensplatformen er udarbejdet på grundlag af viden fra NVRs udviklingsprojekter og samarbejde med praksis. Det er Ellen Enggaard, medarbejder ved NVR og ansvarlig for arbejdet med realkompetence ved akademi- og diplomuddannelserne ved VIA University College og Marianne Tolstrup, medarbejder ved NVR og ansvarlig for arbejdet med realkompetence ved akademi- og diplomuddannelserne ved University College Lillebælt, der har været hovedansvarlige for udarbejdelsen af vidensplatformen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/12/15