Videns- og inspirationsmateriale samt temaforløb om tidlig indsats og forebyggelse af ordblindhed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet afsøger og formidler ny viden om virksomme tidlige indsatser for elever i forbindelse med forebyggelse af ordblindhed. Projektet retter sig mod skoleledere, læsevejledere og lærere i 0. og 1. klasse.

Nøgleresultater

Projektets resultater omsættes til vidensformidling i forskellige formater: film, vidensnotat og temadage.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/2030/06/21

Emneord

  • Børn og unge