Vidensbaseret formidling om sundhed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danskerne træffer hver eneste dag beslutninger, der har indflydelse på hvor sundt et liv de lever. Hvad enten det er livsstilsvalg omkring kost, rygning, alkohol og motion eller valg omkring behandling af en pludselig opstået eller kronisk sygdom, er befolkningen afhængige af at have den nødvendige og gerne bedst mulige viden til rådighed. En stor del af denne viden får de direkte fra praktiserende læger og sundhedspersonalet på hospitalerne eller fra familie og venner, men det må formo-es, at den offentlige debat også spiller en rolle i at levere denne viden. Journalister og sundhedskommunikatørers arbejde har dermed potentielt stor indflydelse på danskernes sundhed.

Udgangspunktet for dette projekt er, at der overordnet set bliver lavet god og vi-densbaseret sundhedsjournalistik af medierne, at der overordnet set bliver kom-munikeret fornuftigt fra relevante sundhedsmyndigheder og at befolkningen i overvejende grad træffer sundhedsmæssige valg ud fra den bedst mulige viden. Alligevel opstår der fra tid til anden debatter, hvor fordrejninger og fejlagtig information påvirker dagsordenen med alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed til følge.

TrygFonden i samarbejde med Danmarks Medie og Journalisthøjskole (DMJX) etablerer på den baggrund et netværk for journalister, der dækker sundhedsområdet, sundhedsformidlere og andre med en faglig interesse i den offentlige debat om sundhed.


Nøgleresultater

På forhånd er det målet at bidrage til, at den bedst mulige viden om, hvordan man lever et sundt liv bliver sammenkoblet med de relevante sundhedsmæssige beslutningssituationer hos befolkningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/12/1831/03/20