Projektdetaljer

Beskrivelse

Videnscenter for digital teknologiforståelse er et samarbejde mellem Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler. Formålet er at skabe en samlet, dansk tilgang til digital teknologiforståelse. Centrets vision er, at alle børn og unge i Danmark får digital teknologiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund. Indsatsen vil styrke børn og unges forståelse for digitale teknologiers indvirkning på dem selv, på fællesskaber og på basale samfundsværdier som åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Centret vil udvikle digital teknologiforståelse i og med uddannelsespraksis på grundskoler og gymnasier, samle fagmiljøer på tværs af institutioner og initiativer samt tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag for faglighedens videre udvikling i det danske uddannelsessystem. Centrets forsknings- og udviklingsaktiviteter er placeret i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Aktiviteterne vil samtidig kunne inspirere andre uddannelsesmiljøer såsom privatskoler, friskoler, merkantile og tekniske ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser.

Hovedformålet realiseres gennem tre delmål:
1. Der skabes et fælles vidensgrundlag gennem systematisk indsamling og analyse af eksisterende viden og erfaringer fra tidligere forsknings- og udviklingsprojekter i grundskolen og gymnasier med digital teknologiforståelse som faglighed.

2. Der etableres et samlet tværsektorielt fagmiljø i Danmark ved systematisk inddragelse af centralt placerede faglige grupper og netværk.

3. Der igangsættes forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med grundskoler og gymnasier. Herved skabes løsninger og viden, som svarer på konkrete behov i den videre udvikling og indførsel af digital teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem.

Fra VIA er der indtil videre tilknyttet repræsentanter fra både forskningscentre, læreruddannelsen og Center for Undervisningsmidler, i det nye center. Ph.d. Lillian Buus, der er forskningsleder på programmet Læring og IT ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse, står sammen med docent Mikkel Hjorth og docent Rasmus Fink Lorentzen fra Læreruddannelsen i Aarhus i spidsen for VIAs deltagelse i Videnscenter for digital teknologiforståelse.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2301/07/28

Samarbejdspartnere

 • Professionshøjskolen UCN
 • Aarhus Universitet (leder)
 • Københavns Universitet
 • UC SYD
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Københavns Professionshøjskole

Emneord

 • it
 • digital teknologiforståelse
 • digital myndiggørelse
 • demokratisk deltagelse
 • folkeskolen
 • ungdomsuddannelser

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.