Projektdetaljer

Beskrivelse

Et af formålene med forskningsaktiviteterne i uddannelsesinstitutioner er at forskningsbasere uddannelserne og således øge uddannelsens kvalitet. Hensigten hermed er at sikre, at de studerende møder den nyeste viden, tilegner sig forståelse for videnskabelse og erhverver sig færdigheder i at arbejde med forskningsbaserede metoder. Forskningsbaseret undervisning har historisk været universiteternes varemærke, men med tildelingen af forskningsmidler til professionshøjskolesektoren er det en stadigt mere påtrængende forventning at denne opgave løftes og kvalificeres. Således også for VIA. Forskningsbaseringen af uddannelsesaktiviteterne i VIA er naturligvis allerede udbredt. Men foregår forskningsbaseringen systematisk og forskningsbaseret? Og hvilke(n) forståelse(r) af begrebet forskningsbaseret uddannelse trækkes der på i den givne og den intenderede praksis på feltet?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1631/12/17

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • nexus
  • relationen forskning-uddannelse